Zaaiadvies en onderhoud van Flora- wildbloemenmengsels en Bijen- en vlindermengsels

Algemeen

De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de keuze van het juiste wildbloemenmengsel;

  • Grondsoort en groeiomstandigheden
  • Waterhuishouding
  • Beheer
  • Toepassing en beeldvorming
  • Type wildbloemenmengsel één of meerjarig

Een arme schrale bodem is optimaal voor wildbloemenmengsels, bemesting is dan ook niet wenselijk. Na inzaai zal het 2 tot 3 jaar duren voordat het optimale beeld van het wildbloemenmengsel bereikt is.

Aanleg

Het is van belang om voor het zaaien het perceel goed voor te bereiden en de grond zaaiklaar te maken. Het is belangrijk dat de zode-of aanwezige vegetatie (±5 cm) wordt ondergespit-geploegd of verwijderd wordt. Maar probeer de bodem minimaal te bewerken, zo laat u het bodemleven en structuur van de ondergrond met rust. Doorfrezen v/d zode of inzaai in de bestaande grasmat geeft meestal niet het gewenste resultaat, omdat de concurrentiekracht door hergroei v/d grassen te hoog is om de zaden v/d wildbloemen te laten kiemen!

Zaaitijd

De juiste maanden voor het inzaaien zijn van februari t/m mei en van augustus t/m oktober. Wildbloemen zaden hebben vaak iets meer tijd nodig om te ontkiemen dan cultuurgewassen. Najaarzaai geeft meestal het beste resultaat bij meerjarige soorten, de temperatuurverschillen tussen dag en nacht zijn in deze periode het hoogst waardoor de zaden sneller kiemen. Zaden die een koude periode nodig hebben voor kieming zullen hierdoor het volgende voorjaar direct verschijnen.

Valszaaibed

Wanneer er in de bodem veel onkruidzaden zitten is het aan te bevelen om eerst een vals zaaibed te maken. Dit kunt u het beste doen door eerst het zaaibed geheel zaai klaar te maken. U laat eerst de onkruidzaden kiemen en schoffelt deze enkele malen af. De kiemplanten dient u van het zaaibed te harken alvorens u gaat zaaien. Het is van belang dat tijdens het zaaien de grond zo min mogelijk geroerd wordt, zodat er geen onkruidzaden naar de oppervlakte komen.

Zaaibed

Veel zaden hebben bij het kiemproces licht nodig en dienen niet te diep in de grond ingewerkt te worden. Licht inharken of aanrollen is het meest ideaal. De kleine zaden van wildbloemen hebben een optimaal bodemcontact nodig. Een fijn zaaibed zoals bij de inzaai van graszaad is aan te bevelen. Wanneer er handmatig gezaaid wordt, is het aan te bevelen om de zaden met een vulmiddel te mengen. Hierdoor kunt u makkelijker zaaien en krijgt u een betere verdeling. Als vulmiddel kunt u zand of gemalen zemelen gebruiken.
Wanneer er op taluds gezaaid moet worden is het meestal wenselijk dat zaden snel kiemen om erosie tegen te gaan, er kunnen dan het beste snel kiemende soorten bijgemengd worden in het mengsel. Ook kan er voor gekozen worden om Hydroseeding toe te passen. Bij Hydroseeding wordt water vermengd met cellulose, bloemenzaden, houtvezels en/of biovezels er kan ook hydrocompost toegevoegd worden op schrale gronden. Dit geheel wordt in een dunne laag over de talud gespoten. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die deze technieken toepassen.

Onderhoud

In de meeste gevallen zal één keer maaien voldoende zijn dit kan het beste gedaan worden wanneer de zaden rijp zijn en/of op de grond gevallen zijn (november-februari). De aan te bevelen maaihoogte is ± 10 cm, sommige planten hebben wortelrozetten en het is van belang dat er niet te laag gemaaid wordt. Laat het maaisel enkele dagen liggen zodat het rijpe zaad er kan afvallen en voer dan het maaisel af (om verrijking van de grond te vermijden).