Sowing advice and maintenance of Flora, wild flower mixtures and Bee and butterfly mixtures

General

The following principles are important in choosing the right wild flower mixture;

  • Soil type and growing conditions
  • Water management
  • Management
  • Application and imaging
  • Type of wild flower mixture one or perennial

A poor, poor soil is optimal for wild flower mixtures, so fertilization is not desirable. After sowing, it will take 2 to 3 years before the optimal image of the wild flower mixture is reached.

Aanleg

Het is van belang om voor het zaaien het perceel goed voor te bereiden en de grond zaaiklaar te maken. Het is belangrijk dat de zode-of aanwezige vegetatie (±5 cm) wordt ondergespit-geploegd of verwijderd wordt. Maar probeer de bodem minimaal te bewerken, zo laat u het bodemleven en structuur van de ondergrond met rust. Doorfrezen v/d zode of inzaai in de bestaande grasmat geeft meestal niet het gewenste resultaat, omdat de concurrentiekracht door hergroei v/d grassen te hoog is om de zaden v/d wildbloemen te laten kiemen!

Sowing time

The correct months for sowing are from February to May and from August to October. Wild flower seeds often take a little longer to germinate than cultivated crops. Autumn sowing usually gives the best result in perennial varieties, the temperature differences between day and night are highest during this period, so that the seeds germinate faster. Seeds that need a cold period for germination will therefore immediately appear the following spring.

False seedbed

When there are many weed seeds in the soil, it is recommended to first make a false seed bed. This is best done by first preparing the seedbed completely for sowing. First let the weed seeds germinate and hoe them off a few times. You should rake the seedlings from the seedbed before sowing. It is important that the soil is stirred as little as possible during sowing, so that no weed seeds come to the surface.

Seedbed

Veel zaden hebben bij het kiemproces licht nodig en dienen niet te diep in de grond ingewerkt te worden. Licht inharken of aanrollen is het meest ideaal. De kleine zaden van wildbloemen hebben een optimaal bodemcontact nodig. Een fijn zaaibed zoals bij de inzaai van graszaad is aan te bevelen. Wanneer er handmatig gezaaid wordt, is het aan te bevelen om de zaden met een vulmiddel te mengen. Hierdoor kunt u makkelijker zaaien en krijgt u een betere verdeling. Als vulmiddel kunt u zand of gemalen zemelen gebruiken.
When sowing is to be done on embankments, it is usually desirable that seeds germinate quickly to prevent erosion, in which case it is best to add fast-germinating species to the mixture. You can also choose to apply Hydroseeding. With Hydroseeding, water is mixed with cellulose, flower seeds, wood fibers and / or biofibers and hydro compost can also be added on poor soils. All this is sprayed in a thin layer over the slope. There are specialized companies that apply these techniques.

Maintenance

In most cases, mowing once will be sufficient, this is best done when the seeds are ripe and / or have fallen to the ground (November-February). The recommended cutting height is ± 10 cm, some plants have root rosettes and it is important not to cut too low. Let the clippings sit for a few days to allow the ripe seed to fall and then dispose of the clippings (to avoid enrichment of the soil).