Informatie

Pelgrum Vink Materialen B.V. (PVM BV) is een handelsbedrijf dat zich bezig houdt met de oogst en toelevering van zaden voor natuur-landschapsbeheer, openbaar groen, landbouw en de boomkwekerij.

Ook voor materialen, ten behoeve van de groensector en bos-landschapsbouw kunt u bij PVM terecht.

PVM BV is in 1989 opgericht en uitgebouwd tot het huidige bedrijf door Gerard Pelgrum en Johan Vink. Toen Gerard Pelgrum aangaf, wegens het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd te willen stoppen, heeft zijn zoon Gerwen in 2018  “stokje” overgenomen. Gerwen is al vanaf 2005 werkzaam binnen het bedrijf.

Het bedrijf is zich gaan toeleggen op het leveren van een viertal productgroepen, te weten.

Wildbloemen-kruidenmengsel, graszaden en landbouwzaden:
Flora-wildbloemenmengsels, bijen-vlinder-akkerrandenmengsels, kruidenrijkgrasland-akkervogelmengsels, biologische zaden, wildweide-wildakkermengsel, en zaden voor de agrarische sector.

Boomzaden: Loof- en naaldhout zaden van zowel Nederlandse als buitenlandse herkomsten.

Materialen voor bos- en landschapsbouw: Persoonlijke beschermingsmiddelen, handgereedschappen, tekstborden, afrasteringmaterialen, drainage en boom beluchtingsartikelen, wildafweermiddelen en boom-kastanjepalen.

Kerstbomen: Gespecialiseerd in de levering van de betere kwaliteit kerstbomen zoals de Nordmannia, Nobilis en kerstgroen.

Gras-, wilde bloemzaden en wildakkermengels
In- en verkoop
Gerwen Pelgrum 0316-566118

Boomzaden
In- en verkoop
Johan Vink 0316-566112
Gerwen Pelgrum 0316-566118

Materialen voor bos- en landschapsbouw en kerstbomen
In- en verkoop
Gerwen Pelgrum 0316-566118