Biodiversiteit

Het voorjaar staat weer voor de deur. Tijd om de #biodiversiteit en handje te helpen door het zaaien van #bijenmengsels #wilbloemenmengsels #akkerrandenmengsels en #grutto-weidevogelmengsels. Door het zaaien van deze mengsels draagt u een steentje bij in het voedselaanbod voor bijen-vlinders-insecten en weide- en akkervogels.