Zaaiadvies en onderhoud van wildweide- en wildakkermengsels

Het is wildbeheerders niet onbekend dat door het treffen van biotoop verbeterende maatregelen een structurele verbetering van het leefgebied van wild verkregen kan worden. Bij de aanleg en het beheer van wildweiden zijn een aantal punten van belang zoals:

Grondbewerking

Aan de grondbewerking voor het inzaaien van wildweide- en wildakker moet veel aandacht worden besteedt. De oude zode moet eerst kapot gemaakt worden, dit kan door onderploegen. Door het ploegen worden ongewenste zaden diep ondergebracht en zullen niet meer kiemen. Door de grond te bewerken met frees of eg ontstaat een fijn en kruimelig zaaibed.

Zaaitijd

In principe kan in de maanden maart t/m mei of augustus/september gezaaid worden. Wanneer er later in de herfst wordt gezaaid kan dit tot gevolg hebben dat het jonge gewas een strenge winter niet overleeft. De zaaidiepte is 1-2 cm.

Onderhoud

Het is van belang dat wildweides niet verhouten. De verhouting komt de smakelijkheid van het mengsel niet ten goede. Door het perceel 1-2 keer per jaar te maaien blijft het jonge gewas interessant voor het wild. Wildakkers met 1-jarige soorten hoeven niet gemaaid te worden.