PVM Meerjarig akkerrandenmengsel vlinders nr. 2

€125.00 per kg Prijzen zijn excl. BTW en excl. verzendkosten ( De verpak-verzendkosten per pakket tot 25 kg zijn € 15.00)
  • Bestelnummer: 915.512
  • Minimale bestelhoeveelheid 1 kg
  • Zaaiadvies: 10 - 15 kg per ha

Doelsoort : Planten die van nature in Nederland op kleigronden voorkomen (=inheemse flora). Aantrekkelijke strook voor vlinders. Mengsel : Meerjarig mengsel met plantensoorten die opvolgend op elkaar bloeien: bloeispreiding van nectarplanten (voedsel voor vlinders) maar ook met aanwezigheid van enkele interessante voedselplanten voor rupsen. Bodem : Matig voedselrijke grond. Hoogte : Middelhoge tot hoge vegetatie. Beheer : Jaarlijks tweemaal maaien en afvoeren. Maaien eerste keer eind juni, tweede keer in september. Het is wenselijk om enkele delen van de vegetatie niet te maaien of later te maaien in verband met rupsen en poppen. Maaihoogte 8-10 cm boven maaiveld. Samenstelling: 7% Veldzuring, 6% Gewoon duizendblad, 9% Gewone rolklaver, 6% Vertakte leeuwentand, 6% Kropaar, 6% Knoopkruid, 6% Timothee, 6% Koninginnekruid, 6% Veldbeemd, 6% Pastinaak, 5% Ruwe smele, 6% Luzerne, 1% Bladrammenas, 6% Rode klaver, 6% Echte marjolein, 6% Witte klaver, 6% Gewone brunel.

Klik hier voor meer informatie over inzaai en onderhoud.

Dit product is aan het bestelformulier toegevoegd.
Druk op 'ja' om het bestelformulier te bekijken en druk op 'nee' wanneer je verder wilt kijken.