PVM Meerjarig akkerrandenmengsel akkervogels

€ 50.00 per kg Prijzen zijn excl. BTW en excl. verzendkosten ( De verpak-verzendkosten per pakket tot 25 kg zijn € 15.00)
  • Bestelnummer: 915.513
  • Minimum order quantity 1 kg
  • Zaaiadvies: 10 - 15 kg per ha

Uitgangspunt : Interessante meerjarige vegetatie voor kleine dieren, rijk aan insecten. Strook moet kleine dieren beschutting, voedsel en nestgelegenheid bieden. Strook moet ook in de winterperiode voedsel en beschutting bieden aan kleine dieren en vogels. Doelsoort : Akkervogels, muizen, insectenetende vogels en roofvogels. Mengsel : Meerjarig mengsel voor kleine dieren als insectenetende vogels waaronder graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart en verschillende muizen. Mengsel is gericht op voedselplanten die zaden en nectar leveren. Mengsel hoeft maar een keer gezaaid te worden. Bodem : Matig voedselrijke grond. Hoogte : Middelhoge tot hoge vegetatie. Beheer : Eenmaal maaien in maart, 8-10 cm boven maaiveld afmaaien. Composition: 6% Gele honingklaver, 6% Witte honingklaver, 6% Gewone rolklaver, 6% Witte klaver, 6% Gewoon duizendblad, 6% Beemdlangbloem, 6% Groot kaasjeskruid, 6% Rietzwenkgras, 6% Koninginnekruid, 8% Kropaar, 6% Luzerne, 6% Rood zwenkgras, 6% Pastinaak, 8% Timothee, 6% Rode klaver, 6% Glanshaver.

Click here for more information about sowing and maintenance.

Dit product is aan het bestelformulier toegevoegd.
Druk op ‘ja’ om het bestelformulier te bekijken en druk op ‘nee’ wanneer je verder wilt kijken.