Home
Produktgroepen
Plantsoen
Boomzaden
Gras, zaden en
  wildakkermengsels
Materialen bos- en
  landschapsbouw
Kerstbomen
Contact

       

Gras-, wilde bloemenzaden en wildakkermengsels

PVM B.V. is uw leverancier voor:

Floramengsels / Wilde bloemenmengsels
In de catalogus van PVM B.V. zijn een veertigtal standaard mengsels opgenomen, speciaal afgestemd op grondsoort, waterhuishouding, omgeving en beheer. Wij hebben getracht zoveel mogelijk inheemse soorten in onze mengsels te verwerken. Losse componenten zijn op aanvraag leverbaar. Ook specifieke mengsels worden op aanvraag voor u gemengd.

Weidevogelmengsel, Kruidenrijkgrasland

Akkerrandenmengsels. GLB vergroeningsmengsels, Akkervogelmengsels

Wildweide- wildakkermengsels
In onze catalogus vindt u complete mengsels voor ree- en kleinwild, roodwild, patrijs, fazant en haas. PVM B.V. kan u elk gewenst wildakker- en wildweidenmengsel leveren.

Zaden voor natuurontwikkeling, groenbemesting, akkerranden, wildakkers, bijenteelt, braakregeling en agrarische doeleinden
Een groot assortiment zaden vindt u in onze zadenlijst. Ook specifieke aanvragen worden door ons graag in behandeling genomen.

Topinamboer (Aardpeer)

Graszaden
Een compleet assortiment mengsels voor bermen en dijken, sportvelden en gazons, openbaar groen en weidemengsels zijn standaard op voorraad en kunnen binnen 48 uur in geheel Nederland geleverd worden.

Paardenweidenmengsels

Gras-Kruidenmengels

Biologisch grasmengsel

Biologische zaden

Handstrooiapparaten


Prijzen en catalogus op aanvraag.| Home | Produktgroepen | Plantsoen | Boomzaden | Gras, zaden en wildakkermengsels | Materialen bos- en landschapsbouw | Kerstbomen |
| Contact | (c) 2005 Pelgrum Vink Materialen B.V. (PVM BV) | Powered by TreeCommerce